Контакт подаци

Основни подаци о Првом основном суду у Београду

Адреса седишта: улица Катанићева број 15, Београд
Поштански број и град: 11 000 Београд
Матични број: 17772686
Порески идентификациони број: 106400870
Шифра делатности: 8423
Регистарски број: 6012664272
Рачун - трошкови кривичног поступка и паушала: 840-29610845-96
Рачун таксе: 840-29644845-43
Рачун депозита: 840-264802-55

 

e-mail: uprava@prvi.os.sud.rs-ИСКЉУЧИВО ЗА КОМУНИКАЦИЈУ СА ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА

 

ОБАВЕШТАВАМО ГРАЂАНЕ ДА ЈЕ ОД 09.11.2020. ГОДИНЕ ОТВОРЕНА ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЗА ДОСТАВУ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПИСМЕНА СНАБДЕВЕНОГ КВАЛИФИКОВАНИМ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПОТПИСОМ: elektronski.podnesak@prvi.os.sud.rs обавештење о начину предаје можете да прочитате овде

 

КОНТАКТ ПОДАЦИ


Управа суда

 

Секретар суда и лице задужено за информације за медије (портпарол суда)

 

Ана Лазић
контакт телефон: 011/655-3904,
e-mail: ana.lazic@prvi.os.sud.rs

 

Координатор судских управа

 

Александар Николић
контакт телефон: 011/655-3904,
e-mail: aleksandar.nikolic@prvi.os.sud.rs

Управитељ суда

 

Административно технички секретар (кабинет председника суда)

 

Наташа Панић,
контакт телефон: 011/655-3901,
e-mail: natasa.panic@prvi.os.sud.rs

 

Телефони за заказивање (пријем странака)

 

Булевар Николе Тесле 42а:

Парнична, ванпарнична, материја радних спорова и материја породичних спорова:

011/655 3873, 011/655 3883

Извршење на основу извршне исправе: 011/655 3865

Катанићева 15:

Кривична материја и материја извршења на основу веродостојне исправе: 011/635 4647

Овлашћено лице за поступање
по захтевима на основу
Закона о заштити података
о личности

судија Живко Јевђенијевић

контакт телефон: 011/635-4647
e-mail: zivko.jevdjenijevic@prvi.os.sud.rs

 

Овлашћена лица за поступање
по захтевима
за слободан приступ информацијама од јавног значаја

 

судија Горан Рамић (заменик вршиоца функције председника суда)

контакт телефон: 011/635-4647

судија Светлана Ристић

судија Предраг Роснић

 

 

Кратка обавештења о предметима

Call centar

011/655 3906, 011/655 3700

 

Апостил

Заказивање термина за легализацију исправа

Булевар Николе Тесле 42а

011/655 3724

 

Прегледање, фотокопирање и преписивање списа предмета

Заказивање термина за прегледање списа предмета у грађанској материји (парнична, ванпарнична, материја радних и породичних спорова)

 

Булевар Николе Тесле 42а

011/655 3791

 

Заказивање термина за прегледање списа предмета у грађанској материји (извршење на основу извршне исправе)

 

Булевар Николе Тесле 42а, Анекс

011/655 3853

 

Заказивање термина за прегледање списа предмета у кривичној материји и материји извршења на основу веродостојне исправе

Катанићева 15

011/635 4761

 

 

Писарница

Управитељ писарнице
Булевар Николе Тесле 42а

Стеван Кришко,
контакт телефон: 011/655-3903

 

Шеф кривичне писарнице
ул. Катанићева 15

Снежана Мудрић,
контакт телефон: 011/635-4829

Шеф парничне писарнице
Булевар Николе Тесле 42а

Љиљана Крстић,
контакт телефон: 011/655-3764

Шеф писарнице радних спорова
Булевар Николе Тесле 42а

Биљана Веђић,
контакт телефон: 011/655-3831

Координатор писарнице породичних спорова
Булевар Николе Тесле 42а

Марија Пековић Веселић,
контакт телефон: 011/655-3762

 

Координатор ванпарнично-оставинске писарнице
Булевар Николе Тесле 42а 

Ивана Јоргачевић,
контакт телефон: 011/655-3839

 

Шеф извршне писарнице
Булевар Николе Тесле 42а (анекс)

 

Биљана Селечанин,
контакт телефон: 011/655-3875

 

 

Служба пријема, експедиције и доставе

Шеф пријема, експедиције и доставне службе

Горана Радуловић,
контакт телефон: 011/655-3913

 

 

Рачуноводство

Шеф службе за финансијско- материјалне, рачуноводствене и послове јавних набавки

Наташа Пајдаковић,
контакт телефон: 011/655-3715